Certificació electrònica

Posem a la teua disposició nostres servicis de certificació digital per a la realització de transaccions electròniques segures i firma digital amb total confiança.

SERVICIS DE CONFIANÇA DIGITAL PER A FER ENFRONT DELS REPTES ACTUALS DE FORMA TOTALMENT SEGURA.

Assegurem la confiança en les transaccions electròniques per mitjà de servicis de confiança digital com l'expedició de certificats qualificats i segells de temps, servicis de validació i servicis de representació telemàtica, entre altres.

La certificació digital i la firma electrònica, així com altres servicis de confiança relacionats, són el fonament de l’Administració Electrònica i la base per a assegurar els servicis electrònics, públics i privats, que sorgixen cada dia en esta nova era digital.

Continuar llegint

En Istec, el nostre propòsit principal com a Prestador de Servicis de Confiança Qualificat és oferir a ciutadans i empreses una identificació digital segura per mitjà dels certificats digitals que emet l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica – ACCV -, així com facilitar el desenrotllament de l’Administració Electrònica a nivell nacional i europeu, labor que porta exercint l’ACCV des de 1999.

Oferim els instruments necessaris per a garantir la seguretat i la validesa legal de les transaccions telemàtiques que requerixen identificació, contribuïm al desenrotllament d’aplicacions i servicis telemàtics i proveïm del suport necessari en l’ús de la nostra tecnologia i les que integrem.

Ocultar

AVANTATGES DE LA CERTIFICACIÓ DIGITAL

Seguretat

Els servicis que oferim des d’Istec, a través de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica – ACCV -, són àmpliament auditats i revisats a nivell tècnic i legal, de tal forma que el seu ús garantix sempre la seguretat al seu titular en dimensions com la integritat, l’autenticitat, la disponibilitat, la confidencialitat i la traçabilitat.

Evolució i Innovació

En Istec, apostem per l’actualització tecnològica i millora contínua del servici d’acord amb el marc normatiu aplicable, amb el propòsit d’oferir als usuaris del servici el millor respatler tecnològic en tot moment.

Proximitat i Qualitat

Oferim un servei personalitzat i adaptat a les circumstàncies de cada client, bé siga una administració pública, una empresa o un ciutadà o ciutadana.

Fiabilitat

L’alta disponibilitat dels nostres servicis, el bon fer en el seu desenrotllament i operació, així com la ràpida resolució de desviacions, garantixen als usuaris la major fiabilitat.

Què és ACCV?

Com a integrant de la família Istec, l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) és el Prestador de Servicis de Confiança Qualificat públic. Oferint estos servicis en tot l’àmbit territorial espanyol i europeu. Comptant amb ampli reconeixement a nivell internacional per part dels principals proveïdors de programari com Microsoft, Google, Mozilla i Apple.

FAQ'S

Què és un certificat digital?

El certificat digital és un document electrònic que conté les dades del seu titular i l’identifica a través d’Internet, sent les dades identificatives verificades fefaentment per l’entitat emissora. Permet signar documents de manera electrònica assegurant la seua integritat, la identitat del subjecte i el no repudi.

El certificat digital serveix per a identificar al seu titular per mitjans electrònics. Per exemple, identificar a una persona física o jurídica enfront de tràmits administratius de manera telemàtica com els que ofereixen institucions destacades com l’Agència Tributària, la Seguretat Social o el Registre Mercantil. Usos freqüents: presentar i liquidar impostos, recursos i reclams davant autoritats estatals, emplenar dades del cens de població i habitatges, consultar i inscriure’s en el padró municipal, revisar multes de transport i sol·licitar subvencions, entre altres.

Sí, sempre que haja sigut emés per un Prestador de Serveis de Confiança com l’ACCV.

Certificats de Ciutadà: pensats per a persones físiques que realitzaran tràmits personals o laborals de manera telemàtica, així com la signatura de diferents documents electrònics.

Certificats de Representant d’Entitat: permeten l’actuació per mitjans electrònics (identificació i signatura) en nom d’una entitat amb o sense personalitat jurídica.

Certificats d’Empleat públic: per a la signatura electrònica i la identificació d’empleats públics, personal laboral, estatutari i treballadors autoritzats al serveis de les *AAPP o altres organismes públics en l’exercici de la feina de casa.

Certificats d’entitat sense personalitat jurídica: associen al seu subscriptor unes dades de signatura i es confirma la identitat del mateix per a exercir únicament comunicacions i transmissions de dades per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en l’àmbit tributari.

El procés d’obtenció de cada tipus de certificat digital és lleugerament diferent.

Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital que els identifique han de dirigir-se a qualsevol dels Punts de Registre d’Usuari (PRU) dels quals disposa l’ACCV . Pots localitzar el PRU més pròxim a la teua població, de manera ràpida i senzilla, a través d’aquest mapa interactiu. La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d’identificar-se mitjançant el seu NIF, NIE o passaport espanyol, en vigor.

Eres una entitat? Fes clic ací

Eres una Administració Pública o Organisme dependent? Fes clic ací

El procés de renovació de cada tipus de certificat digital és lleugerament diferent.

Si el teu certificat és de Ciutadà, ho tens correctament instal·lat i funcionant, encara no ha caducat i ho vas obtindre presencialment fa 3 anys, llavors pots sol·licitar la renovació a través de la pàgina web d’ACCV i descarregar-te el certificat renovat. Si el teu certificat és de Ciutadà però no compleixes amb una o més de les anteriors condicions, hauràs de realitzar la renovació presencialment en un dels Punts de Registre d’Usuari (PRU) dels quals disposa l’ACCV. Pots localitzar el PRU més pròxim a la teua població, de manera ràpida i senzilla, a través d’aquest mapa interactiu. La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d’identificar-se mitjançant el seu NIF, NIE o passaport espanyol, en vigor.

Per a la resta de casos, consulta la web de l’ACCV.

Excepte per a alguns tipus concrets de certificats no personals, la validesa per defecte dels nostres certificats digitals és de tres anys des del moment de l’emissió.

Per a saber com instal·lar un certificat digital en el teu navegador web i Sistema Operatiu fes clic ací. Hauràs d’acudir a l’apartat de suport programari o suporte targeta criptogràfica segons siga el suport del certificat que vols instal·lar.

Per a saber si el teu certificat emés per l’ACCV està instal·lat correctament, accedeix a la web d’ACCV i realitza la comprovació. Has de tindre en compte que el certificat es vincula a un navegador web concret, per la qual cosa si ho tens instal·lat en Chrome, és possible que no aparega en Firefox.

En aquest enllaç, t’ajudem a buscar el certificat en l’ordinador si no el tens instal·lat.

El certificat digital és un document electrònic que ens permet associar la nostra identitat a una signatura digital, que és el resultat d’una operació sobre unes dades.
Tots dos elements junts ens permeten identificar-nos i signar per mitjans electrònics, tant en documents, com en transaccions.

CONTACTA'NS

VOLS PARLAR AMB NOSALTRES?

    1. Primer, selecciona si eres una empresa o un particular

    2. Ompli els camps amb la teua informació.    Entenc que les meues dades personals es processaran d'acord amb la Política de Privacitat.
    1

    val