Identitat digital

Posem a la teua disposició els nostres serveis d'identitat digital per a la realització de transaccions electròniques segures i signatura digital amb total confiança.

SERVEIS D'IDENTITAT DIGITAL PER A FER FRONT ALS REPTES ACTUALS DE FORMA TOTALMENT SEGURA.

Assegurem la confiança en les transaccions electròniques per mitjà de servicis de confiança digital com l'expedició de certificats qualificats i segells de temps, servicis de validació i servicis de representació telemàtica, entre altres.

La identitat digital, tant la signatura electrònica com altres serveis de confiança, són el fonament de l’Administració Electrònica i la base per a assegurar els serveis electrònics, públics i privats, que sorgeixen cada dia en aquesta nova era digital.

Continuar llegint

En Istec, el nostre propòsit principal com a Prestador Qualificat de Serveis de Confiança Electrònica és oferir a ciutadans i empreses una identificació digital segura mitjançant els certificats digitals que emetem sota la nostra marca ACCV, així com facilitar el desenvolupament de l’Administració Electrònica a nivell nacional i europeu, labor que portem exercint des de 1999.

Oferim els instruments necessaris per a garantir la seguretat i la validesa legal de les transaccions telemàtiques que requereixen identificació, contribuïm al desenvolupament d’aplicacions i serveis telemàtics i proveïm del suport necessari en l’ús de la nostra tecnologia i les que integrem.

Ocultar

AVANTATGES DE LA IDENTITAT DIGITAL

Seguretat

Els serveis d’Identitat Digital que oferim des d’Istec amb la marca ACCV, són àmpliament auditats i revisats a nivell tècnic i legal, de tal forma que el seu ús garanteix sempre la seguretat al seu titular en dimensions com la integritat, l’autenticitat, la disponibilitat, la confidencialitat i la traçabilitat.

Evolució i Innovació

En Istec, apostem per l’actualització tecnològica i millora contínua del servici d’acord amb el marc normatiu aplicable, amb el propòsit d’oferir als usuaris del servici el millor respatler tecnològic en tot moment.

Proximitat i Qualitat

Oferim un servei personalitzat i adaptat a les circumstàncies de cada client, bé siga una administració pública, una empresa o un ciutadà o ciutadana.

Fiabilitat

L’alta disponibilitat dels nostres servicis, el bon fer en el seu desenrotllament i operació, així com la ràpida resolució de desviacions, garantixen als usuaris la major fiabilitat.

Què és ACCV?

ACCV és la marca registrada d’Istec sota la qual, com Prestador Qualificat de Serveis de Confiança Electrònica, l’entitat ofereix els seus serveis d’Identitat Digital. L’àmbit d’actuació abasta tot el territori nacional i europeu. Comptem amb ampli reconeixement a nivell internacional per part dels principals proveïdors de programari com Microsoft, Google, Mozilla i Apple.

FAQ'S

Què és un certificat digital?

El certificat digital és un document electrònic que conté les dades del seu titular i l’identifica a través d’Internet, sent les dades identificatives verificades fefaentment per l’entitat emissora. Permet signar documents de manera electrònica assegurant la seua integritat, la identitat del subjecte i el no repudi.

El certificat digital serveix per a identificar al seu titular per mitjans electrònics. Per exemple, identificar a una persona física o jurídica enfront de tràmits administratius de manera telemàtica com els que ofereixen institucions destacades com l’Agència Tributària, la Seguretat Social o el Registre Mercantil. Usos freqüents: presentar i liquidar impostos, recursos i reclams davant autoritats estatals, emplenar dades del cens de població i habitatges, consultar i inscriure’s en el padró municipal, revisar multes de transport i sol·licitar subvencions, entre altres.

Sí, sempre que haja sigut emés per un Prestador de Serveis de Confiança com l’ACCV.

Certificats de Ciutadà: pensats per a persones físiques que realitzaran tràmits personals o laborals de manera telemàtica, així com la signatura de diferents documents electrònics.

Certificats de Representant d’Entitat: permeten l’actuació per mitjans electrònics (identificació i signatura) en nom d’una entitat amb o sense personalitat jurídica.

Certificats d’Empleat públic: per a la signatura electrònica i la identificació d’empleats públics, personal laboral, estatutari i treballadors autoritzats al serveis de les *AAPP o altres organismes públics en l’exercici de la feina de casa.

Certificats d’entitat sense personalitat jurídica: associen al seu subscriptor unes dades de signatura i es confirma la identitat del mateix per a exercir únicament comunicacions i transmissions de dades per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en l’àmbit tributari.

El procés d’obtenció de cada tipus de certificat digital és lleugerament diferent.

Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital que els identifique han de dirigir-se a qualsevol dels Punts de Registre d’Usuari (PRU) dels quals disposa l’ACCV . Pots localitzar el PRU més pròxim a la teua població, de manera ràpida i senzilla, a través d’aquest mapa interactiu. La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d’identificar-se mitjançant el seu NIF, NIE o passaport espanyol, en vigor.

Eres una entitat? Fes clic ací

Eres una Administració Pública o Organisme dependent? Fes clic ací

El procés de renovació de cada tipus de certificat digital és lleugerament diferent.

Si el teu certificat és de Ciutadà, ho tens correctament instal·lat i funcionant, encara no ha caducat i ho vas obtindre presencialment fa 3 anys, llavors pots sol·licitar la renovació a través de la pàgina web d’ACCV i descarregar-te el certificat renovat. Si el teu certificat és de Ciutadà però no compleixes amb una o més de les anteriors condicions, hauràs de realitzar la renovació presencialment en un dels Punts de Registre d’Usuari (PRU) dels quals disposa l’ACCV. Pots localitzar el PRU més pròxim a la teua població, de manera ràpida i senzilla, a través d’aquest mapa interactiu. La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d’identificar-se mitjançant el seu NIF, NIE o passaport espanyol, en vigor.

Per a la resta de casos, consulta la web de l’ACCV.

Excepte per a alguns tipus concrets de certificats no personals, la validesa per defecte dels nostres certificats digitals és de tres anys des del moment de l’emissió.

Per a saber com instal·lar un certificat digital en el teu navegador web i Sistema Operatiu fes clic ací. Hauràs d’acudir a l’apartat de suport programari o suporte targeta criptogràfica segons siga el suport del certificat que vols instal·lar.

Per a saber si el teu certificat emés per l’ACCV està instal·lat correctament, accedeix a la web d’ACCV i realitza la comprovació. Has de tindre en compte que el certificat es vincula a un navegador web concret, per la qual cosa si ho tens instal·lat en Chrome, és possible que no aparega en Firefox.

En aquest enllaç, t’ajudem a buscar el certificat en l’ordinador si no el tens instal·lat.

El certificat digital és un document electrònic que ens permet associar la nostra identitat a una signatura digital, que és el resultat d’una operació sobre unes dades.
Tots dos elements junts ens permeten identificar-nos i signar per mitjans electrònics, tant en documents, com en transaccions.

CONTACTA'NS

VOLS PARLAR AMB NOSALTRES?

    1. Primer, selecciona si eres una empresa o un particular

    2. Ompli els camps amb la teua informació.    Entenc que les meues dades personals es processaran d'acord amb la Política de Privacitat.
    1