Responsabilitat Social Corporativa

La nostra prioritat, el compromís amb la societat. La nostra meta, l'impuls de la digitalització responsable i ètic.

COM A EMPRESA DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GVA, DES D’ISTEC VETLEM PEL BENESTAR DE LA COMUNITAT

LA SOCIETAT

Enfocant la seua activitat al servici del desenrotllament i digitalització, a fi d'impulsar el creixement econòmic de la societat.

LES PERSONES

Les persones són el cor d'Istec, i gràcies a elles continuem apostant pel creixement personal i professional de tots els ciutadans que interactuen amb nosaltres.

EL MEDI AMBIENT

Gestionem els centres de telecomunicació per a aprofitar al màxim els recursos i impulsar el canvi amb el mínim consum, reduint l'impacte visual en els emplaçaments i protegint el medi ambient.

01/03

LA QUALITAT

Complim la normativa aplicable en l'àrea de certificació electrònica i estructurem i gestionem l'empresa basant-nos en bones pràctiques, a fi d'aplicar la normativa en totes les àrees d'activitat de l'entitat.