5G

14/01/2022

5G-Broadcast (FeMBMS): el futur de la radiodifusió?

El passat 17 de novembre es va celebrar en el BITAM show una taula redona per a tractar assumptes presents i futurs sobre el broadcast. En ella va participar el gerent d’Istec, Juan Alegre, on va exposar el punt de vista del futur del broadcast des d’un punt de vista d’un operador de xarxa. Però, què és el 5G-broadcast? Quines millores ofereix l’estàndard per al ciutadà? Millorarà la difusió del DVB-T actual? Intentarem donar resposta a aquestes preguntes.

El nou estàndard de comunicació mòbil digital 5G ofereix millores molt significatives enfocades a tres aspectes potencials: un augment significatiu de la taxa de transferència de dades (eMMB), una important reducció en la latència de les transmissions (URLLC) i un considerable increment del nombre de dispositius als quals pot donar servei (mMTC). D’altra banda, també és capaç exhibir prometedors resultats en l’àmbit de la difusió audiovisual gràcies a la manera de transmissió recollit en la Release-16 de l’estàndard 3GPP, el qual actualment es denomina FeMBMS (Further evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) o comunament conegut com a 5G Broadcast Release-16.

Figura 1. Principals potencials de l’estàndard 3GPP 5G.

A grans trets, es podria dir que aquesta especificació del 3GPP facilita les transmissions de tipus broadcast i multicast cap als dispositius que es troben dins d’una àrea concreta amb l’objectiu de prestar-los serveis de radiodifusió o multimèdia. Tot això, redundarà en el sorgiment de noves possibilitats en els serveis de radiodifusió, per exemple, la recepció en terminals mòbils, que permetran la possibilitat d’implementar noves aplicacions i potencials models de negoci clarament diferenciats.

En l’actual release, a més d’eliminar la necessitat de targetes SIM (Subscriber Identity Module) en els dispositius receptors per a gaudir d’aquesta mena de transmissions, es dediquen tots els recursos ràdio disponibles amb l’objectiu d’oferir un servei comparable a l’oferit pels operadors audiovisuals tradicions. En aquesta línia, s’han inclòs nous espaiats entre subportadores més reduïts amb l’objectiu de disposar de majors distàncies entre centres emissors, habilitant amb això una total compatibilitat a l’hora d’implementar xarxes mixtes amb els radiodifusors tradicionals. A més, la inclusió de les citades noves numerologies ha permés la recepció d’aquesta mena de serveis audiovisuals en dispositius mòbils amb velocitats de fins a 250 Km/h.

Resumint, es podria dir que amb l’estàndard 5G-Broadcast Release-16 ens trobem molt prop d’aconseguir el que els operadors de radiodifusió sempre han perseguit, és a dir, el somni d’operar “Anytime, Anywhere”. Els usuaris podran rebre els senyals audiovisuals 5G-Broadcast HPHT (High Power-High Tower) o 5G-Broadcast LPLT (Low Power-Low Tower), depenent de la intensitat de camp i de la qualitat del senyal rebut, mitjançant un televisor, telèfon mòbil o tauleta. En altres paraules, els usuaris podran rebre els senyals des d’un transmissor instal·lat en un centre emissor d’un operador de radiodifusió o des d’una estació base d’un operador de xarxa mòbil. Òbviament, ha d’existir una total convergència de xarxes i tecnologies de transmissió que permeten oferir un servei totalment seamless de cara a l’usuari.

Figura 2. Escenari d’ús de l’estàndard 5G-Broadcast Release-16.