RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2021, del gerent d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal pel procediment de bossa extraordinària per al posat de tècnic o tècnica en sistemes d’informació per a l’Àrea de Confiança Electrònica. Convocatòria ISTEC 2/2021.

La present convocatòria té per objecte la constitució d’una borsa de treball per a cobrir de manera interina les vacants de la categoria de tècnic o tècnica en Sistemes d’Informació per a l’àrea de Confiança Electrònica previstes en la Relació de Llocs de treball d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SAU (ISTEC).
A més, la borsa de treball podrà ser utilitzada per a la contractació de personal temporal en els termes que preveu l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors.