Àrea Personal de Serveis de Certificació

TOTES LES GESTIONS DELS TEUS CERTIFICATS PERSONALS EN UN ÚNIC PUNT

Tot comença amb dos requisits indispensables:

  • tindre un certificat personal emés per l’ACCV ( part integrant d’ISTEC amb funcions de Prestador de Serveis de Confiança (PSC) qualificat), o del DNI electrònic
  • que aquest certificat estiga en vigor i correctament instal·lat en el nostre navegador

Si l’usuari compleix aquestes dues condicions, tindrà accés a la seua Àrea Personal de Serveis de Certificació (APSC).

APSC és una plataforma que permet al seu usuari gestionar tots els certificats personals que hagen sigut emesos per l’ACCV al seu nom. És a dir, si tenim un certificat de Ciutadà, de Representant d’Entitat, d’Empleat públic, de Pertinença a Empresa i/o de Pseudònim, podrem dur a terme les següents accions:

  • renovar en línia el nostre certificat
  • revocar en línia el nostre certificat
  • generar un nou certificat a partir d’un altre
  • descarregar el nostre certificat de XIFRATGE
  • modificar les nostres dades personals

¿Com? Accedint mitjançant l’enllaç https://apsc.accv.es/apsc i identificant-nos amb el nostre certificat personal emés per l’ACCV, o amb el nostre DNI electrònic.

Una vegada dins de la nostra APSC, tan sols hem de seguir les indicacions de l’apartat que ens interesse d’aquest manual: https://www.accv.es/fileadmin/Archivos/manuales_ayuda/Manual-APSC.pdf

És important recalcar que APSC no admet l’accés d’un certificat personal que haja sigut emés per un altre PSC que no siga l’ACCV, o la Direcció General de la Policia (DGP).