Autoritat de Validació

INFORMACIÓ SOBRE LA VALIDESA D'UN CERTIFICAT DIGITAL

En una PKI l’autoritat de validació o Validation Authority (VA) és el component que informa sobre si un certificat digital està revocat o no.