eIDAS

ESPAI COMÚ, LLIURE I SEGUR PER A LES INTERACCIONS ELECTRÒNIQUES

En 2010 la Unió Europea va llançar el programa anomenat Agenda Digital per a Europa amb el propòsit de construir un mercat únic digital. Pretenent eliminar les barreres al comerç electrònic i a tota mena de transaccions electròniques entre els diferents estats membre, creant així un espai comú, lliure i segur per a les interaccions en línia entre ciutadans, empreses i estats de la Unió Europea.

És en aquest marc on naix el Reglament (UE) Núm. 910/2014 relatiu a la identificació electrònica i als serveis electrònics de confiança per a les transaccions electròniques, les sigles de les quals – eIDAS – corresponen a electronic IDentification and Authentication Services, i l’objectiu de les quals és el d’eliminar les fronteres a les transaccions electròniques a la UE i construir un clima de confiança mitjançant una regulació conjunta de:

  • els serveis electrònics de confiança.
  • els prestadors d’eixos serveis electrònics de confiança.

S’aconsegueix així, entre altres, garantir la validesa de qualsevol certificat digital en tota la Unió, amb independència del país d’origen de l’emissor.