Innovació

04/05/2021

Es posa en marxa el projecte Hexa-X de comunicacions sense fils de 6a generació d’àmbit europeu

El passat mes d’abril va arrancar el projecte europeu Hexa-X en l’àmbit del programa Horitzó 2020, amb l’objectiu de desenvolupar les tecnologies necessàries per a implementar les futures xarxes de comunicacions sense fils de 6a generació.

Hexa-X persegueix millorar les velocitats de transmissió, reduir la latència i resoldre la integració de les comunicacions sense fils de 6a generació amb els avanços en matèria de machine learning i intel·ligència artificial.

A més, amb Hexa-X es busca definir una infraestructura digital energèticament optimitzada mitjançant la implantació d’un únic ecosistema digital de comunicacions.

Per això, el projecte es dividirà en tres fases:

  • definició i identificació de les limitacions, requisits per als habilitadors tecnològics, i els casos d’ús.
  • construcció i desenvolupament de les primeres solucions.
  • desenvolupament i demostració de les últimes versions de visió, arquitectura i habilitadors tecnològics.

Per a més informació sobre el programa, llegir el següent article.