Impulsant connexions

30/06/2021

Wifi 6E – Nou estàndard Wifi en la banda de 6 GHz

Wifi 6E és una evolució de l’estàndard de connexió sense fil Wifi 6. El nou estàndard resol el problema de la congestió espectral, produïda per l’elevat nombre de xarxes operatives, presenta valors molt baixos de latència i augmenta la velocitat de transmissió de WiFi6.

Wifi 6E es basa en aprofitar els recursos espectrals de la banda de 6 GHz, la qual fins ara ha estat ocupada per altres serveis de comunicacions radioelèctriques. Els dispositius Wifi 6E podran utilitzar les canalitzacions actuals en les bandes de 2,4 GHz i 5 GHz, incrementant el rendiment mitjà per usuari, minimitzant els problemes d’alta densitat d’equips i les interferències.

La Unió Europea ha aconseguit un acord amb la Wifi Alliance amb l’objectiu de permetre el desplegament de xarxes Wifi 6E a Europa. En concret s’han reservat 480 MHz per a permetre la utilització de 24 nous canals sense llicenciar capaços d’oferir thoughputs de fins a 9,6 Gbps bruts. La nova banda de l’estàndard Wifi 6E ha de ser alliberada a la fi de l’any 2021 en tots els països membres de la Unió.

Per a saber més, visitar https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6