Innovació

25/03/2022

La Generalitat i ‘blockchain’ de la mà d’Istec

LA GENERALITAT, PRIMERA ADMINISTRACIÓ ESPANYOLA AMB CAPACITAT 'BLOCKCHAIN' PER MITJÀ D'ISTEC

Revolució ‘blockchain’

Així com Internet va revolucionar el concepte i tractament de la informació, ‘blockchain’ ha aparegut per a certificar de manera fefaent i aportar transparència en el tractament d’aquesta informació.

Parlant en termes generals, ‘blockchain’ es refereix a un conjunt de tecnologies que implementen una eina de registre distribuïda, la qual permet emmagatzemar diferents tipus de transaccions. Les dades d’aquestes transaccions s’estructuren en blocs que estan replicats en diversos servidors. Aquests blocs s’ordenen cronològicament en una cadena, de manera que cada bloc referencia a l’anterior i es crea a través d’una prova criptogràfica que valida cada operació realitzada.

Aquest tipus de funcionament fa de ‘blockchain’ un sistema transparent i de confiança, pel fet que, si es pretén modificar un registre o transacció de manera maliciosa, ja no és suficient amb alterar un sol registre en un servidor, sinó que haurien de ser modificats tots els blocs posteriors i en tots els servidors que compten amb aquesta informació.

Podem veure a ‘blockchain’, per tant, com una espècie de llibre major, mantingut entre diversos usuaris que disposen d’una còpia distribuïda del mateix en temps real. Això impedeix, tant alterar les transaccions registrades, com comptabilitzar transaccions que no hagen existit, perquè aquestes accions es detectarien i invalidarien a través de la resta de còpies distribuïdes.

Comptat i debatut, ‘blockchain’ presenta grans avantatges com la de realitzar transaccions de manera segura, descentralitzada i de confiança, amb dades pràcticament impossibles de falsificar ni eliminar. Característiques que estan fent de ‘blockchain’ el motor d’una nova revolució tecnològica.

L’impuls de l’Administració valenciana

Revolució que fins hui només era accessible per a les Administracions Públiques a través del sector privat. Amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), per primera vegada, de les tarifes de serveis de ‘blockchain’ d’Istec per a l’administració, la Generalitat es convertirà en la primera administració espanyola amb capacitat per a habilitar i posar en funcionament serveis de ‘blockchain’ en els seus procediments digitals a través de mitjans propis.

La valenciana s’erigeix així en la primera comunitat autònoma que, mitjançant el treball d’una empresa del seu propi sector públic, podrà implementar aquest tipus de serveis en els seus tràmits, especialment els electrònics, contribuint a models de govern més oberts, transparents i participatius.

Però no quedarà només ací. El paper innovador i tractor de la Generalitat en el desenvolupament de serveis ‘blockchain’ tindrà un impacte positiu en les empreses TIC de la Comunitat i també en entitats privades i públiques potencials usuàries d’aquestes tecnologies. Una transformació des de la Generalitat que transcendeix a múltiples sectors i a altres administracions.

La peça fonamental. Istec com a facilitador

I tot això gràcies al treball d’Istec que ha establit els mecanismes tècnics i formals perquè la Generalitat comence a naturalitzar l’ús dels serveis descentralitzats de la xarxa pública ‘blockchain’ amb total seguretat i confiança, sense els problemes de compliment legal i/o elevat consum energètic d’altres de xarxes de similars característiques.

Assoliments aconseguits per Istec gràcies a la seua participació com a soci fundador i membre actiu de la cooperativa BlockchainFUE, i a la seua activitat com a prestador qualificat de serveis de confiança electrònica europeu, que li aporta una gran experiència en la gestió de la identitat digital i un profund coneixement en criptografia.

Sostenibilitat mediambiental

Unit al creixement de les xarxes blockchain sorgeix la preocupació per la tremenda despesa energètica que la mineria pot arribar a produir en elles. Amb mineria ens referim a processos concrets associats la creació de blocs nous que s’afigen a la cadena.

La xarxa blockchain que, amb infraestructura pròpia dels seus membres implementa BlockchainFUE, és de naturalesa pública, i tenen la seua base en desenvolupaments de programari lliure i no empra aquests processos de mineria d’alt cost energètic.

Es tracta, per tant, d’una solució sense elevat consum d’energia i que entra dins de les polítiques del Botànic, que advoquen pel compromís mediambiental i amb les recomanacions de la Unió Europea sobre l’ús d’aquestes xarxes.

D’aquesta manera, la Generalitat ha apostat per una ‘blockchain’ sostenible.

Altres aplicacions

La tecnologia ‘blockchain’ obri noves possibilitats a l’hora d’implantar models d’identitat autònoma (SSI), donant major control de la informació que compon la identitat digital als propis usuaris i usuàries. Una línia de treball a recórrer per Istec dins dels seus serveis prestador qualificat de Serveis de Confiança europeu.

 

 

Nota de premsa:
https://www.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=992216

Mitjans:
https://valenciaplaza.com/generalitat-primera-administracion-espanola-capacidad-aplicar-blockchain
https://valenciaplaza.com/blockchain-nuevo-arbitro-tecnologico-tramites-electronicos-generalitat
https://alicanteplaza.es/tecnologia-made-in-alicante-para-el-blockchain-de-la-generalitat-que-dara-servicio-a-las-empresas