IoT

05/01/2022

Internet of things, IoT

Presentarem durant diverses entrades d’aquest blog els aspectes més importants sobre IoT, una de les tecnologies habilitadores de l’anomenada “4a Revolució Industrial”. En aquesta primera entrada parlarem a nivell pel·licular sobre IoT, Internet of Things, amb l’objectiu d’aportar una mica de llum sobre el tema, per a poc a poc anar presentant-lo a nivell nuclear.

El concepte de IoT, el qual va ser proposat per primera vegada en 1970, pot ser descrit com una agrupació massiva de dispositius que recopilen, intercanvien dades i executen accions de manera autònoma mitjançant una infraestructura de comunicacions capaç d’interactuar de manera col·laborativa amb una capa de sensórica i electrònica juntament amb una altra de programari d’anàlisi. Pel fet que en la majoria dels casos d’ús s’empra Internet per a dur a terme la interconnexió dels dispositius, es pot intuir d’on ve la denominació d’Internet of Things: Dispositius (o coses) i Internet.

A més, a la capacitat intrínseca de control autònom lliure de l’acció humana s’han anat afegint altres tecnologies de tipus disruptiu, com per exemple, intel·ligència artificial, Cloud Computing, Big Data, Machine Learning, etc., aportant cada vegada un major valor a IoT de cara a ser palanca de canvi en la denominada Indústria 4.0. Per això, es podria dir que no existeix una tecnologia única que definisca IoT, sinó que podem parlar d’una sèrie de solucions proposades per diferents fabricants les quals estan en contínua evolució, variant d’un ecosistema o arquitectura a un altre.

Fig.1: Capes de l’arquitectura IoT

A grans trets, el principi de funcionament de IoT es basa en les següents capes:

  • Sensórica: Congrega als dispositius amb capacitat per a realitzar mesures de determinats magnituds físiques o paràmetres (temperatura, humitat, etc.). El seu consum energètic ha de ser molt reduït, ja que la seua alimentació dependrà d’una bateria. A més, algun d’ells pot presentar capacitats per a realitzar accions i interacció.
  • Connectivitat: Estableix un canal de comunicació entre els sensors o dispositius i una plataforma o gateway, la qual pot estar implementada en una màquina concentrada o sota una arquitectura cloud, mitjançant un gran ventall de tecnologies sense fils (Wi-Fi, NB-IoT, Zigbee, Bluetooth, LPWAN, etc.).
  • Anàlisi i processament: Permet la recopilació de les dades provinents dels sensors, perquè aquests puguen ser analitzats i processaments en temps real (o quasi real) amb l’objectiu d’utilitzar-los per a crear intel·ligència empresarial eficient.
  • Aplicació o Interfície d’usuari: Habilita l’administració dels dispositius, ajudant les companyies a integrar, organitzar, monitorar i gestionar de manera remota els dispositius, alhora que ofereix característiques crítiques per a mantindre l’estat, la connectivitat i la seguretat del sistema al llarg de tots els seus cicles de vida.

Per últim, comentar que existeixen una sèrie de desafiaments que poden dificultar la implementació reeixida d’una solució basada en IoT, els quals inclouen temes relacionats amb la seguretat, interoperabilitat, capacitats de processament, alimentació, escalabilitat i disponibilitat.

En pròximes entrades d’aquest blog exposarem en profunditat cadascun dels temes ací introduïts, així com presentarem possibles casos d’ús basats en ecosistemes IoT.