Digitalització

10/02/2023

Istec obté la categoria alta en l’Esquema Nacional de Seguretat

La societat mercantil del sector públic instrumental de la Generalitat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (Istec), prestador de serveis de confiança electrònica, ha obtingut la categoria alta en l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), convertint-se d’aquesta manera en la tercera entitat del sector públic instrumental autonòmic a nivell estatal i la primera del sector públic valencià a obtindre aquesta categoria.


El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha subratllat que la consecució de la categoria alta en el ENS “suposa per als ciutadans, destinataris últims del servei públic que presta la Generalitat a través d’ISTEC com a emissor de certificats electrònics, la garantia del compliment de les condicions de seguretat més elevades per a salvaguardar la seua informació i els seus drets”.

Així mateix, Arcadi España ha explicat que comptar amb la certificació en nivell alt posa en relleu que ISTEC “pot atendre qualsevol encàrrec de l’Administració valenciana com mig propi, amb independència de la categoria dels sistemes d’informació implicats i les dades personals tractats”.

L’Esquema Nacional de Seguretat proporciona un plantejament de seguretat per a la protecció adequada de la informació que maneja i els serveis que presta; impulsa la gestió continuada de la seguretat, imprescindible per a la transformació digital en un context de ciberamenaces, alhora que facilita la cooperació i proporciona un conjunt de requisits uniforme a la Indústria, constituint també un referent de bones pràctiques.

En concret, el principal objectiu que persegueix és crear les condicions necessàries de seguretat en l’ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per a garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics, que permeten l’exercici de drets i el compliment de deures a través d’aquests mitjans.

D’aquesta manera, s’assegura l’accés, la confidencialitat, la integritat, la traçabilitat, l’autenticitat, la disponibilitat i la conservació de les dades, la informació i els serveis recolzats directament o indirectament en mitjans electrònics.