IoT

11/06/2021

El mercat global d’IoT imparable

El mercat global d’IoT va aconseguir un valor de 622.000 milions de dòlars en 2020, en comparació amb els 586.000 de 2019. Es preveu el seu increment fins a superar el bilió per a 2024, amb una taxa de creixement anual composta (CAGR) del 13% durant el període.

Segons Jasaswini Biswal, gerent associat de Projectes d’Investigació Temàtica de GlobalData, “Els casos d’ús i implantació de solucions IoT en tots els sectors és cada vegada major. L’actual crisi sanitària ha contribuït a l’impuls de la implantació de solucions IoT amb els dispositius de rastreig de contactes i els wearables de monitoratge de salut, que permeten disposar de dades crítiques per a ajudar a combatre la pandèmia.

La pròxima fase d’IoT té el potencial de transformar la forma en què vivim i treballem. En el moment en què la IoT siga generalitzada, sorgiran models de negoci completament nous. Fins i tot les xarxes d’IoT faran negocis entre si, proporcionant serveis de col·laboració autònoma o quasi autònoma.

No obstant això, els sistemes actuals d’IoT manquen de tres característiques crítiques: regulacions de seguretat, estàndard global de comunicacions i intel·ligència en temps real”. En conseqüència, el punt de partida que permetrà generalitzar l’ús d’IoT ha de començar per abordar aquests tres pilars.

Fonts: