5G

04/06/2021

El mobiliari urbà i l’expansió de la banda ampla mòbil

A l’any 2018 es publicava per part de l’IEEE Wireless Communications un estudi que mostrava el creixent impacte visual negatiu que generaven els sistemes radiants i les antenes, a les ciutats o entorns urbans. D’altra banda, des de la Wireless Infrastructure Association es va presentar “The role of street furniture in expanding mobile broadband”, un estudi en el qual es mostraven l’enormes possibilitats que posseeixen els fanals, semàfors, parades de l’autobús, etc., a l’hora de mimetitzar les antenes de les noves xarxes de banda ampla mòbil.

Així, amb l’arribada de les comunicacions 5G i la instal·lació de les seues corresponents antenes, sorgeix la necessitat d’adaptar-les a l’entorn urbà sense influir en el seu disseny. En aquest article es remenen diferents alternatives propostes pels fabricants més coneguts d’aquesta mena d’equips.

Alpha Wireless aposta per dissenys que impliquen capa de pintura per a dissimular els receptors 5G, entre les opcions més econòmiques. Ubiwhere i Accelleran, per la seua part, integren aquests equips en fanals. A més d’albergar i protegir la infraestructura de la xarxa, pot servir com a punt de càrrega de cotxes elèctrics.

Ericsson i Philips, encara que també aposten pels pivots de llum, miren més enllà i troben la possibilitat de camuflar els receptors en els embornals o parades d’autobús.

Diferents i múltiples són les opcions que podem veure sobre les taules d’aquests fabricants. Quina serà la que s’imposarà? Tal vegada un conjunt d’aquestes.