Digitalització

08/09/2021

Notarització remota en línia (RON)

Els EUA són pioners a llançar el projecte Remote Online Notary (RON) que permet als professionals notaris identificar als seus clients mitjançant vídeo conferència, així com notaritzar els seus documents a distància, sense requerir presència física.

Per a començar, els responsables del sistema demanen diferenciar la notarització remota en línia de la notarització digital. La primera, RON, permet dur a terme una gestió notarial mitjançant una vídeo conferència, així com intercanviar els documents en format digital i signar-los amb una signatura electrònica. La segona només permet signar els documents amb una signatura digital. La resta del tràmit es gestiona de manera presencial entre notari i usuari.

Entre els avantatges més destacats del nou mètode de notaria es troben:

• un registre completament digital de les notaritzacions
• una major seguretat en la custòdia dels arxius digitals
• la identificació segura dels interessats mitjançant anàlisis de credencials preparats per a transaccions basades en la vídeo identificació

Aquest últim pilar, el de la vídeo identificació, ja s’empra a Europa i, concretament a Espanya, amb l’emissió dels certificats digitals a distància, gràcies a la identificació mitjançant vídeo conferencia. Des de l’entrada en vigor de l’Ordre ETD/465/2021, de 6 de maig, per la qual es regulen els mètodes d’identificació remota per vídeo per a l’expedició de certificats electrònics qualificats, ACCV Istec treballa en una solució integral que permeta als usuaris obtindre un certificat digital d’aquest Prestador de Serveis de Confiança Qualificat (QTSP).

En conseqüència, no és desficaciat pensar que solucions similars a RON acabaran implantant-se abans o després a Europa atés que la tecnologia en la qual es basa ja s’empra en el nostre continent per a altres àmbits administratius.

Font: https://jflawfirm.com/es/notarizacion-remota-en-linea/