Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU (d’ara en avant, ISTEC) forma part del sector públic instrumental de la Generalitat i mitjançant acord del Consell d’Administració d’ISTEC, s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.