Innovació

18/06/2021

La transformació de les xarxes sense fils: O-RAN

XARXES D'ACCÉS OBERTES I INTEL·LIGENTS

Open Radio Access Network (O-RAN) és un model obert d’arquitectura de xarxa d’accés ràdio, l’objectiu del qual és promoure una total interoperabilitat, mitjançant una estandardització del maquinari emprat i obertura de les interfícies.

L’objectiu d’O-RAN és afavorir un ecosistema multifabricador flexible i eficient, tant de proveïdors de components, com de serveis que acceleren els temps de desplegament i la posada en operació. Al seu torn pretén minimitzar els costos i fomentar la innovació. L’avantatge fonamental és que es podran posar en operació xarxes ràdio que hagen sigut implementades amb components de diferents fabricants, en contraposició a les actuals integracions.

En aquesta línia, els principals operadors de telecomunicacions i vendors mundials han establit les bases per a afrontar aquest important procés de transformació, mitjançant un treball col·laboratiu, creant O-RAN Alliance.

L’arquitectura O-RAN pot complementar-se amb V-RAN. És a dir, amb una xarxa ràdio basada en la virtualització de les seues funcions. Això persegueix desagregar, tant el maquinari, com el programari, afavorint una total integració que permeta emprar qualsevol plataforma maquinari, i programari basat en codi font obert. D’aquesta manera, les interfícies d’una xarxa O-RAN poden ser desagregades en els seus components funcionals, com per exemple, en Radio Unit (RU), Distributed Units (DU), Centralized Units (CU), etc.

Destaquem dos avantatges de les xarxes O-RAN:

  • l’ús d’aquesta mena de xarxes ràdio serà molt útil per a la cobertura en zones rurals o amb poca densitat de població. En aquests casos el desplegament estarà basat en un model més barat que les xarxes ràdio clàssiques, i en conseqüència, la connexió serà més accessible.
  • gràcies a la seua essència de codi obert, l’arquitectura O-RAN facilitarà la incorporació de la intel·ligència necessària per a maximitzar l’automatització i optimització de les xarxes, essencial per a l’última generació de comunicacions mòbils 5G.

Com a desavantatge de les arquitectures basades en O-RAN: la dificultat de la gestió de la xarxa mitjançant KPI’s. A causa de l’ús de components de diferents fabricants amb els seus respectius KPI´s, faran referència a una sèrie de mètriques diferents que sintetitzen la informació sobre l’eficàcia i productivitat d’aquests equips de la xarxa ràdio.