Impulsant connexions

05/06/2023

Renovació del servei d’extensió de TDT

Finalitzada la prova pilot en el centre de telecomunicacions de Palanques


Què és el servei d’extensió de TDT?

L’entrada en vigor del Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre l’any 2005 va donar lloc al conegut popularment “apagada analògica” l’any 2010. Des de la “apagada analògica” la GVA ha assumit el servei de difusió de TDT dels canals nacionals en les zones remotes (denominada zona II) de la Comunitat Valenciana, aquest servei és conegut com a servei de “Extensió de TDT” i dona cobertura al 2.5% de la població que d’una altra manera no tindria accés al servei de TDT.

Què és un servei d’interés econòmic general?

Els serveis d’interés econòmic general (SIEG) són activitats de servei comercial que compleixen missions d’interés general i que estan subjectes a obligacions específiques de servei públic. El passat 14 d’abril, el Consell va declarar Servei d’Interés Econòmic General l’extensió i explotació de la TDT en la zona II de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant la declaració del SIEG, La Generalitat aconsegueix mantindre i reforçar un servei tan essencial com és difondre continguts que fomenten els principis i valors constitucionals, contribuir a la formació d’una opinió pública plural, donar a conéixer la diversitat cultural i lingüística d’Espanya, i difondre el coneixement i les arts, amb especial incidència en el foment d’una cultura audiovisual.

En què consisteix el projecte de renovació tecnològica del servei d’extensió de TDT en la Comunitat Valenciana?

Istec i la Direcció General de Tecnologia i Informació i les Comunicacions (DGTIC), duran a terme la renovació dels equips d’extensió de TDT amb la fi d’una banda de millorar i garantir la qualitat del servei mitjançant el control, la supervisió i l’operació remota sobre els nous equips i, per un altre per a ampliar els canals de difusió en les zones afectades, en concret s’inclouran els múltiplex MP4 i el MP5 (actualment es transmeten els multiplex RGE1, RGE2, MPE1, MPE2 i MPE3).

El projecte de renovació es durà a terme en tot el territori de la Comunitat Valenciana i afectarà 133 centres de telecomunicacions de GVA, mitjançant els quals es dota de cobertura de TDT a les localitats situades geogràficament més desfavorable.

El passat 18 de maig es va finalitzar el pilot del projecte de renovació d’extensió de TDT per part d’Istec en el centre de telecomunicacions de Palanques, des d’on es dona cobertura a les localitats de la Pobla d’Alcolea, Xiva i Ortells, Palanques, Villares i Zorita de Maestrazgo.

Projecte pilot de renovació del servei d’extensió de TDT

La renovació tecnològica del servei d’extensió de TDT en el centre de Palanques ha consistit en la modificació de l’equip emissor, passant d’un equip gap-*filler (reemissor) a un equip transmissor.

Per a dur a terme aquest canvi s’ha emprat la xarxa de transport satel·litari per a rebre els canals nacionals i d’aquesta manera poder inserir-los en els nous equips transmissors, eliminant les pertorbacions produïdes per l’efecte multicanal.

Els nous equips instal·lats són les targetes transmisoras sèrie MTE8000 de EGATEL que al costat del receptor de la sèrie MGE5000, capaç de referenciar-se tant a GPS, Glonass, Galileu o Beidou i amb un oscil·lador intern d’alta estabilitat, formen un sistema robust i segur.

Els nous equips han sigut integrats dins del servei de supervisió de la Xarxa de Transport multiservei de GVA, permetent la supervisió dels mateix en temps real.

Com afecta aquest canvi als ciutadans?

A nivell d’usuari, aquest canvi ha suposat una millora en la qualitat i un augment del nivell del senyal rebut en els habitatges de les poblacions afectades.