Autoritat de Certificació

RELACIONS DE CONFIANÇA

Dins d’una PKI, l’autoritat de certificació o Certificate Authority (CA) és el component encarregat d’emetre i revocar els certificats digitals. És a dir, és qui legitima l’associació d’unes dades identificatives amb una clau pública.