Serveis electrònics de confiança

TRANSACCIONS ELECTRÒNIQUES SEGURES AMB PLENES GARANTIES JURÍDIQUES

Els serveis electrònics de confiança es defineixen en el Reglament (UE) Núm. 910/2014 (eIDAS) relatiu a la identificació electrònica i als serveis electrònics de confiança per a les transaccions electròniques, i engloben accions relatives a la:

  • creació, verificació i validació de signatures electròniques, segells electrònics, segells de temps, serveis de lliurament electrònic certificat i certificats relatius a aquests serveis,
  • creació, verificació i validació de certificats per a l’autenticació de llocs web,
  • preservació de signatures, segells o certificats electrònics relatius a aquests serveis.

Aquests serveis certifiquen les transaccions de documents i permeten identificar a les persones que els usen. És a dir, garanteixen la seguretat de la informació en les interaccions electròniques a nivell públic i privat, permetent desenvolupar les activitats comercials i administratives per mitjans electrònics amb plenes garanties jurídiques.

A més, el seu ús estalvia recursos, optimitza els processos i millora l’experiència del ciutadà/client.