Digitalització

15/07/2021

Com signar els contractes de certificació amb un smartphone

ACCV ISTEC PERMET SIGNAR EL CONTRACTE DE CERTIFICACIÓ AMB UN MÒBIL A L'HORA DE SOL·LICITAR UN CERTIFICAT DIGITAL

A l’hora d’obtindre un certificat de Ciutadà, ACCV Istec té definits uns procediments que s’han de complir, tant per part del Prestador de Serveis de Confiança (PSC), així com per part del titular del certificat.

Concretament, aquests passos s’enumeren en https://www.accv.es/va/certificats/ciutada-programari/

Tenint en compte que, després de la identificació presencial de la persona sol·licitant, la persona que exercisca el paper d’operador/a prendrà les seues dades per a començar amb el procés d’emissió del certificat, i el següent que es farà per part del titular és llegir el Contracte de Certificació que anirà associat a la seua sol·licitud i dades.

Si tota la informació que es mostra en el Contracte és correcta i coincideix amb la informació real, el/la usuari/a haurà de signar totes dues còpies del document, a manera d’acceptació.

Una d’aquestes còpies serà l’exemplar que es quedarà l’ACCV, com a PSC, i l’altra li pertanyerà al seu corresponent titular.

Si bé anteriorment totes dues còpies del contracte s’imprimien en paper, i els titulars havien de reflectir la seua signatura de manera manuscrita sobre totes dues fulles, en una recent actualització del programari que processa les peticions de certificació, es va incorporar una novetat que limita el tràfec de paper i permet que els usuaris signen una part dels seus Contractes de certificació a través del seu mòbil.

Aquest procés consisteix en:

  • Després de la presa de dades, els operadors hauran registrat el número de telèfon mòbil dels sol·licitants.
  • Així doncs, automàticament després, els usuaris reben un SMS, que conté un enllaç.
  • Aquest link permet als seus corresponents titulars accedir a la signatura del contracte, que es mostrarà per la seua terminal mòbil.
  • Els sol·licitants tindran l’obligació de revisar totes les dades que aniran associats en el seu nom.
  • Si la informació és correcta, hauran de prémer sobre el botó Continuar i signar en el requadre que els mostre. Si no ho és, hauran d’indicar-li a el/la operador/a on està l’error, perquè es corregisca, i se li envie nova còpia del contracte.
  • Finalment hauran de prémer sobre Finalitzar.

Aquesta còpia digital del Contracte de Certificació, serà l’exemplar que es quedarà l’ACCV Istec, com a PSC.

La còpia del subscriptor s’imprimirà en paper, i se signarà sobre aquest suport.

Finalment, la sol·licitud del certificat acabarà amb la impressió d’un Codi de Generació que s’haurà d’utilitzar en els pròxims 15 dies, per a la descàrrega del certificat digital en l’equip del titular. El període de validesa del certificat serà de 3 anys.