Impulsant connexions

25/02/2021

Certificació per a l’Ajuntament de Burgos

Des d’Istec, integrem l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) que compta amb més de 20 anys d’experiència garantint la integritat de la informació que es registra en processos electrònics. Gràcies a això, s’han pogut prestar els servicis de certificació electrònica a l’Ajuntament de Burgos.

A més de facilitar certificats electrònics a tots els treballadors de l’Ajuntament de Burgos, es van dur a terme les accions següents:

  • Implantació d’un sistema de centralització de claus i certificats per a poder organitzar des d’un únic punt els certificats dels usuaris, afavorint la traçabilitat de les accions.
  • Eliminació de les dificultats a l’hora d’instal·lar i configurar els accessos de cada client.
  • Emissió de certificats d’Empleat Públic, Representant d’Entitat, Pertinença a Empresa, Seu electrònica, Segell d’òrgan i certificats SSL.
  • Accés a targetes criptogràfiques per als usuaris que les necessiten com a alternativa o complement al sistema de centralització de claus.
  • Aportació de la infraestructura tècnica i organitzativa per a implementar la plataforma de certificació.
  • Distribució de la tecnologia necessària per a la constitució de les Oficines de Registre i Acreditació i la tramitació de les sol·licituds d’emissió de certificats electrònics.

De la mateixa manera, es proporcionarà el servici de validació de certificats OCSP i CRL, podent consultar l’estat actual del conjunt dels certificats a través de la plataforma @firma.

Gràcies a esta infraestructura, ens posicionem en un punt clau de la geografia espanyola per a poder continuar traslladant els nostres servicis de confiança electrònica en la resta del territori nacional.