Digitalització

09/06/2022

eIDAS 2, què implica?

Tal com comentem en un post anterior, la Comissió Europea ha llançat un projecte que unificarà la identitat digital de tots els ciutadans pertanyents a la UE. És a dir, un únic mètode d’identificació, independentment del país europeu en el qual es realitze el tràmit.

Per a regular aquesta iniciativa, s’ha vist en la necessitat d’adaptar el reglament eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), que es correspon amb el Reglament (UE) nº910/2014 del parlament i consell europeus de 23 de juliol de 2014.

El reglament eIDAS defineix els estàndards i normes per a garantir els serveis de confiança electrònica dins de l’àmbit europeu. D’una banda assegura la possibilitat d’accedir als serveis públics de qualsevol estat de la UE amb un DNI electrònic. I per una altra, la identificació de ciutadans europeus en serveis públics espanyols utilitzant un mitjà d’identificació del seu país d’origen.

Per a adequar el reglament a la cartera d’identificació europea (EUid), al juny es proposa la reforma de l’eIDAS a eIDAS 2. El seu propòsit és:

– Donar accés a solucions d’identitat electrònica altament segures i fiables
– Garantir que els serveis públics i privats puguen secundar-se en solucions d’identitat digital fiables i segures
– Garantir que les persones físiques i jurídiques puguen utilitzar solucions d’identitat digital
– Assegurar que aquestes solucions presenten un conjunt d’atributs i permeten l’intercanvi selectiu de dades d’identitat, i que aquestes dades es limiten a les necessitats del servei específic sol·licitat
– Garantir l’acceptació dels serveis de confiança a la UE i de la igualtat de condicions per a la seua prestació

La idea principal és que, tant persones físiques, com a jurídiques, a través de la cartera digital europea, puguen vincular la seua identitat, mitjançant certificat digital, amb altres de les seues gestions, nacionals o europees. És a dir, en la EUid es podrà tindre accés, a partir d’una única identificació, al nostre permís de conduir, certificat bancari, registre de propietats, certificat d’empadronament, titulació, i un llarg etc. independentment de si el tràmit a través del qual necessitem obtindre aquests documents es realitza al nostre país o en un veí de la UE.

 

Font: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0281&from=DA