Digitalització

28/10/2021

Cartera d’identitat digital per a tots els europeus

IDENTIFICAR-SE I COMPARTIR DOCUMENTS ELECTRÒNICS DE FORMA SEGURA DES DEL MÒBIL

En plena transició digital impulsada per la pandèmia, la Comissió Europea contínua avançant en la digitalització de la UE, aquesta vegada apostant per una identitat electrònica (eID) segura per a tots els europeus. Amb això es pretén introduir un sistema d’identificació digital únic a Europa que ciutadans, residents i empreses de la Unió puguen emprar per a autenticar-se o confirmar determinada informació personal davant serveis, tant públics com privats, en línia o fora de línia.

Funcionarà com una cartera digital disponible en aplicació per a telèfons mòbils i altres dispositius. Albergarà de manera segura documents com el DNIe, el permís de conduir, receptes mèdiques, titulacions universitàries o targetes bancàries entre altres. Informació que serà acceptada per a realitzar gestions a qualsevol Estat Membre de la UE, independentment de l’Estat Membre que l’expedisca, permetent als usuaris triar quins aspectes de la seua identitat, dades i certificats comparteixen amb tercers i conservar un historial d’eixes interaccions.

S’evoluciona, per tant, en eixe marc de confiança electrònica transfronterer creat pel Reglament eIDAS, al mateix temps que aporta una millora en el control d’accés a la informació personal identificativa i la seua traçabilitat. Una alternativa als models d’identificació de les grans plataformes en línia centrada en les persones.

Alguns exemples per als quals podrà emprar-se aquesta Identitat Digital Europea són comunicar un canvi de domicili, obtindre un certificat de naixement, presentar declaracions d’impostos, sol·licitar places universitàries a qualsevol Estat Membre, emmagatzemar receptes mèdiques que puguen emprar-se en qualsevol lloc d’Europa, registre en hotels, lloguer de cotxes, obertura de comptes bancaris, etc

La Comissió Europea planeja que a l’octubre de 2022 existisca ja un entorn comú que permeta l’ús de la cartera d’Identitat Digital Europea. Des de Istec-ACCV estem desitjoso per veure encaixar els nostres serveis de confiança electrònica en aquest nou format.

Llegir més en el següent article: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_es