Digitalització

25/02/2021

Nous servicis de comunicacions electròniques

Des d’Istec, apostem pel constant desenrotllament de les noves tecnologies en benefici de la societat, perquè la mateixa puga accedir a qualsevol servici sobre infraestructures de la Generalitat de forma digital, així com el servici tècnic de la xarxa d’emergència.

Amb l’objectiu que podem assumir la gestió de nous i millors servicis de comunicacions electròniques de la Generalitat, des del Consell (constituït com a Junta General d’Accionistes amb caràcter universal de la societat mercantil Istec) s’ha proposat modificar l’objecte social de la nostra societat per a poder ampliar la nostra activitat en el futur. Esta modificació es va fer conforme la Disposició addicional sexta de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

Per què este canvi? Amb la nova gestió, a més de poder prestar els servicis de transport, accés i difusió del senyal de ràdio i televisió, es controlarà el servici tècnic de la xarxa d’emergència de la Generalitat i qualsevol altre tipus de servicis requerits en més avant sobre les infraestructures de la Generalitat.

D’altra banda, també ens permet brindar servicis relacionats amb les TU (tecnologies de la informació) , les telecomunicacions i la seguretat, de la mà dels nostres servicis de confiança en les transaccions electròniques i servicis de firma electrònica avançada.

La digitalització és el present i el futur i, adaptar-se a ella, suposa poder continuar sent competitius en un mercat cada vegada més exigent.