Digitalització

25/02/2021

Istec, operador públic de radiodifusió i telecomunicacions de la Comunitat Valenciana

Els servicis de xarxes i telecomunicacions fomenten l’ocupació i la productivitat, contribuïxen al creixement i desenrotllament econòmic i ajuden al benestar social, d’ací la importància de la seua labor i la necessitat de continuar millorant.

Des d’Istec, ens associem amb la institució sense ànim de lucre Unired-Unión d’Operadors de Xarxa de Radiodifusió i Telecomunicacions-, una de les principals entitats d’operadors públics a Espanya. Conjuntament, col·laborem amb les societats mercantils d’Aragó, Balears, Galícia, País Basc, Navarra, Andalusia i castella-la Manxa amb la finalitat de poder participar en el desenrotllament de normes, debats, consultes i procediments en relació a les actuacions de les Administracions Públiques.

Què és Unired? És una organització sense ànim de lucre fundada l’any 2006 que integra operadors de xarxes portadores de difusió del senyal audiovisual i gestor d’infraestructures de telecomunicacions, principalment entitats públiques.

Les seues principals funcions es poden englobar en dos sectors:

  • La col·laboració amb els òrgans consultius, públics o privats, d’àmbit local, autonòmic, nacional o internacional i els servicis dels quals es relacionen amb l’àmbit de la TDT i de les comunicacions electròniques.
  • L’organització i impartició de seminaris, cursos, tallers i visites relacionades amb el sector de les infraestructures per al transport i la difusió de senyals de televisió i ràdio.

Les telecomunicacions és un dels sectors més dinàmics i en auge del panorama actual. A través de la integració d’Istec en l’associació, assegurem que la Comunitat Valenciana està representada i present en totes les iniciatives que fomenten el desenrotllament de la TDT i les comunicacions electròniques, de la mà de les societats mercantils que presten servicis i gestionen infraestructures de telecomunicacions d’altres comunitats autònomes.