Innovació

25/02/2021

El blockchain i la seua aplicació en l’Administració Pública

EL DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BLOCKCHAIN PERMET DISPOSAR DE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA EN TOT MOMENT, LA QUAL COSA SUPOSA UN AUGMENT DE L'EFICIÈNCIA I DE L'AGILITAT EN LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS DE QUALSEVOL TIPUS.

En l’àmbit de la contractació en l’administració, és essencial per a una bona gestió i productivitat en els processos, “especialment davant del repte que planteja la gestió dels Fons Europeos”, com apunta Juan Alegre, director gerent d’Istec.

Blockchain és una tecnologia que registra informació organitzada a través de nodes. Cada un d’estos nodes emmagatzema dades pròpies i enllaça amb el node anterior i el posterior, de manera que eixes referències romanen inalterables en el temps, sense poder modificar-se ni eliminar-se. Els diferents nodes d’eixa xarxa es valen de certificats i firmes digitals per a comprovar que la informació que s’està utilitzant, així com les transaccions i les dades que s’emmagatzemen en el mateix, són vàlids i segurs, la qual cosa ho fa una ferramenta perfecta per a validar l’autenticitat de la dita informació.

L’ACCV s’ha constituït com a part dels onze fundadors de la primera cooperativa que s’encarrega a desenrotllar una xarxa pública de Blockchain, denominada BlockchainFUE.

La implantació de solucions blockchain en l’administració:

  • Garantix la integritat enfront de possibles atacs cibernètics.
  • Afavorix l’eliminació del paper.
  • Augmenta la transparència.
  • Ens permet disposar de la informació en qualsevol moment.

A més d’això, permet nombrosos avanços i beneficis en diferents sectors, com per exemple:

  • En matèria de justícia, permet l’estalvi en processos i intermediaris, facilitant la tramitació dels processos judicials.
  • En l’àmbit de la sanitat, qualsevol professional de la sanitat podria verificar tota la informació relativa al pacient afavorint la integritat de les dades.

En un escenari global totalment digitalitzat, la implantació del blockchain en les gestions de l’Administració és essencial per a fer front als reptes del panorama actual i guanyar en matèria d’eficiència i agilitat.