Digitalització

25/02/2021

La nova forma de relacionar-se amb l’Administració

L’auge de les telecomunicacions ha suposat un abans i un després a l’hora de treballar, comprar i relacionar-nos, especialment en la forma en què els ciutadans es relacionen amb l’Administració. Les llargues cues en el mostrador se substituïxen ara per tràmits online en el moment i lloc que es desitge.

L’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) , arreplega l’any 2020 un total de 430.590 certificats emesos a la ciutadania, representants d’entitats i empleats del sector públic, enfront dels 255.560 de l’any 2019, suposant un augment considerable en el número de certificats entregats.

La situació per la qual estem passant junt amb el desenrotllament exponencial de les noves tecnologies, ha incrementat un total de 175.030 certificats sol·licitats. Com apunta Juan Alegre, director de la societat per a la prestació de servicis de comunicacions Istec (Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SA) , “con la pandèmia hem observat un augment considerable en les peticions de certificats, segurament pel desig de moltes persones de realitzar transaccions telemáticas”.

A més de la comoditat i els múltiples avantatges de realitzar tràmits de forma digital, els certificats electrònics i els servicis de confiança que oferix ACCV compten amb un ampli reconeixement en totes les Administracions Públiques, seguint el Reglament 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, i la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels servicis electrònics de confiança.

L’ACCV col·labora amb altres administracions i prestadors de servicis de certificació per a poder implementar els servicis telemàtics i el desenrotllament d’aplicacions en el dia a dia dels ciutadans, així com en el treball d’empreses i Administracions, potenciant a més la formació de la ciutadania i els empleats públics gràcies a accions formatives concretes.

El certificat digital és el primer pas en la digitalització per a aconseguir una societat transformada i eficient.